HÂCE ALI RÂMITENÎ

Kuddise Sirruh


 

Dogumu:Râmiten, 591 H. / 1194 M.

Vefati:Harzem, 721 H. / 1321 M.

Semâili

Orta boylu, yüzü de diger âzâlari da pek güzeldi.Fakri seçmisti.Kumas dokumaciligi ili hayatini kazanirdi.Zâhirde halk ile, bâtinda Hak ile idi.Manevi makamlari yüksek olup, acâib kerâmetleri görülmüsdü.

Rizkini kazanmak için kumas dokumaciligi ile mesgul olurdu.

Hâce Mahmud Fagnevî hazretlerinin hizmetine girmis, onun ihvaninin umdesi ve halifelerinin en büyügü olmustur.

Zamanin meshur seyhlerinden Bedreddin Hemedânî, Hâce Ali Râmitenî’ye:”Ey inananlar! Allah’i çokca zikredin.”(Ahzabsûresi/41) meâlindeki âyet-i kerîmede bize emrolunan zikir, zikr-i cehrî midir, zikr-i hafî midir? diye sordu.Hâce Ali Hazretleri:

-Mübtedîye göre cehrî, müntehiye göre hafîdir buyurmuslar:

-Zikr-i cehrîye senediniz nedir? sualine de:

-“Son nefeslerini yasayanlariniza tevhid zikrini telkîn ediniz” hadîsidir, buyurmuslar.Bu telkin tabiî olarak cehrî olacaktir ve dervis her nefesini son nefes bilecektir.

Hâce Ali Hazretleri buyurmuslardir:

-Eger Hallâc-i Mansur zamaninda Hâce Abdülhâlik Gucdüvânî hazretleri veya onun talebelerinden birisi bulunmus olsa idi, onu “Vahdet-i vücud” menzilinden geçirir ve kurtarirlardi.

Hâce Ali Hazretleri edib ve sâirdi.Farsça siirleri vardir.Hikmetlerle doludur.Ondan Harzem Sâhi önce süphelendi, sonra ona talebe oldu.Hâce Ali Râmitenî 130 sene yasamistir.Muhammed isminde bes büyük zât yetistirmistir.


Her biri hâl, ilim, fazilet ve kemâl ehli idiler.Zâhir, bâtin, ilimlerinde ise âlim, âmil, ârif, kâmil idiler.Bunlar:

Hâce Muhammed (Kendi ogludur),

Hâce Muhammed Külârûz, Harzemlidir,

Hâce Muhammed Salâh, Belhlidir,

Hâce Muhammed Barûdî, Harzemlidir,

Hâce Muhammed Baba, Semmaslidir.

Sözlerinden:

-Hizmeti minnet bil, minneti hizmet bilme.

-Kul Hakka âsik olursa, Hizir da kula âsik olur.Yani her zaman imdadina yetisir.

-Insan dâima hayir islemeli, islemedim saymalidir.

-Dilin dâimî zikirle mesgul olmasi zikr-i kesirdir, nazar-i rahmettir.

-Hafî zikir erbâbi meshur oldu ise, cehrî zikir yapiyor demektir.

-Iki yerde dikkatli olun:Yemek yerken, söz söylerken…

-Kendine hiç günah islememis bir dille duâ ettir, reddolunmaz.

Kardesin kardese duâsi böyledir.Onun dili sana göre günahsizdir, senin dilin ona göre günahsizdir.

-Talibler için ermek, bir Hak dostunun gönlüne girmektir.En kisa yol budur.

Silsile’de emâneti Hâce Mahmud Fagnevî  hazretlerinden aldi.”Mürg-i Hakikat Sehperi” diye anilir.