HÂCE MUHAMMED BÂKÎ

 Kuddise Sirruh


 Dogumu:Kâbil, 973 H. / 1565 M.

 Vefâti:Dehli, 1014 H. /1065 M.

 Semâili

Boyu orta, rengi kirmizi, sakali az ve bazi yerleri beyaz idi.Her zaman uzlet ve riyazati tercih ederdi.Az yer, az uyur, az konusur, gece-gündüz Kur’ân-i Kerim’le mesgul olurdu.

Gençliginde Afganistan’in Kâbil sehrinden Semerkand’a hicret etmislerdir.Ilme, takvâya ragbet eder, zâhir bâtin ilimlerini tatbik eylerdi.Cezbe ve Allah aski ile dolu idi.Ahlâki çok güzeldi.Hâcegî Imkenegî Hazretlerinden mânevi ders almislar, feyzlere gark olmuslardir.

Çok halli idiler.Hâce Muhammed Bahâeddin Naksbend ve Hâce Ubeydullah Ahrar hazarâtinin rûhâniyetlerinden çok istifâde etmisler, feyizlerini arttirmislardir.Onun için kendilerine Üveysî de denilirdi.

Her gece aksam namazindan teheccüd namazina kadar Kur’an-i Azimüssan’i hatmeyler sonra teheccüd namazini kilar, fecr-i sâdiktan sonra sabah namazini edâ eder, günes doguncaya kadar da Yâsin-i serifi okurdu.Gün dogunca:

-Ya Rabbi! Geceler ne kadar sür’atle geçiyor derdi.

Imam-i Âzam Ebû Hanîfe mezhebinde idi.Müceddid-i elf-i sânî Imâm Rabbâni Hazretlerini yetistirmistir.Hayatinda ve mematinda feyzi cârîdir.Ilticâ eden bos dönmezdi.Konusmadan alacagini alir giderdi.

1014 H. de 41 yaslarinda iken Dehli’de vefât etmislerdir.

Silsile’de emâneti Hâcegî Imkenegî Hazretlerinden, mânen de Sâh-iNaksbend ve Ubeydullah Ahrar Hazretlerinden almislardir.”Hakkin mahzari” diye anilirlar.