SEYYiD NÛR MUHAMMED BEDÂYÛNÎ

 Kuddise Sirruh


 Dogumu:?

 Vefati:Bedâyûn, 1135 H./ 1722 M.

 Semâili


Boyu orta, rengi esmer, kaslari gür, sakali seyrek idi.Alninda nur alâmeti vardi.Huzû ve husûundan dolayi gözlerinden yagmur gibi yaslar akardi.Allâme idi.

Seyyid Nûr Muhammed hazretleri genç yaslarinda kendini ilme ve takvâya vermisti.Sarf, nahiv, mantik, meânî, hadis ve tefsir ilimlerinde, serîat ve tarîkat ilimlerinde asrinin büyük âlimi, rumuz, hakîkat ve marifette zamaninin bir tânesi idi.

Seyh Seyfüddin hazretlerine hizmet etmis, yakin zamanda hilâfet vazifesi ile vazifelendirilmistir.

Vera’ ve takvâda yüksek derecelere ulasmistir.Bir kaç günlük yiyecek ekmeginin ununu helâlinden tedârik eder, hamurunu kendi yugurup, pisirir, kurutur, açlik galebe çaldiginda az miktarda yerdi.Murâkabenin çoklugundan beli bükük kalmistir.

Istigrak ve cezbe halleri fazlaca olup 15 sene kadar müsâhede-i cemâl-i ehadiyyet ile mest ü müstagrak kalmislardir.

Ehl-i dünyâ ile görüsmekten tamamen kaçarlardi.Öyle ki okumak için bir kitap alsa üç gün beklettikten sonra mütalâa ederdi.

Kalblere vâkif idiler.Teslim olmus hâlis müridlerinin sual ve müsriklerini konusmadan hallederdi.hak tarafindan kuvvetli tasarrufa mâlikti.Bir gün imtihan için iki bozuk akideli insan huzuruna gelmisler inâbe etmek istemisler, Hazret derhal:

-Evvelâ akîdenizi düzeltin sonra hâlis niyetle inâbeye gelin! Buyurmusyardir.

Onlardan biri tövbe ve istigfâr ederek Hazretin dedigini yapmis, sâdik bir mürid olmus, digeri edememis hüsranda kalmisti.

Bir gün Hazretin evinin bitisiginde sarhosluk veren maddeleri satan birisi dükkân açmis.Seyyid Nûr hazretleri de sohbette bu haram isin feyze mâni oldugunu söylemis.Müridlerî derhal o dükkâni tahrip etmisler.Bu sefer Hazret daha çok üzülmüs:

-Ne yaptiniz?Bizim yüzümüzden adami gadre ugrattiniz.Böyle seyleri kaldirmak kadi ve icranin isidir.Siz baskasinin isine de müdâhale ettiniz, buyurur ve:

-Adami çagirin da görüselim, helâlasalim, der.

Sarhosluk veren maddeleri satan adami çagirirlar, huzuruna getirirler.Hazret-i seyh ona nazar eder etmez adam tövbe eder, ellerine ayaklarina kapanir.Bir hak iddia etmez, sidk ile ona talebe olur.

1135 de Bedâyûn’da vefât etmislerdir.

Silsile’de emâneti Seyh Seyfüddin Hazretlerinden almistir.”Sehr-i Bedvânin Pîri” diye anilir.