gb5-takdim.jpg (191×161)

TAKDİM

 

Bu eser, Gönüller Sultanı Abdurrahim Reyhan (Erzincanî) Efendimiz Hazretleri’nin, ihvan meclislerinde ikram buyurduğu mübarek sohbetlerinin aslına uygun şekilde yazılı hale getirilmesiyle ortaya çıkmıştır.

Çeşitli zaman ve mekânlarda yapılmış olan bazı sohbetler geniş bir arşiv içerisinden derlenebilmiştir.

Noksanlarımızı tamam eyleyeceklerini umut eder, dualarınızı bekleriz.

 

Derleyenler Adına
Mehmet Ali Demirci
Nisan 2020