MEDLER = UZATMALAR

1) MEDD-İ TABİÎ : Diğer bir adı da aslî meddir. ( Bir elif miktarı uzatılır.)

2) MEDD-İ MUTTASIL : ( Dört elif miktarı uzatmak vaciptir.)

3) MEDD-İ MUNFASIL : ( Dört elif miktarı uzatmak caizdir.)

4) MEDD-İ LÂZIM : ( Dört elif miktarı uzatmak vaciptir.)

5) MEDD-İ ÂRIZ : (Dört elif miktarı uzatmak caizdir.)

6) MEDD- İ LÎN : (Meddi lîn’in meddi caizdir.Duruma göre bazen Meddi lazım gibi bazende Meddi arız gibi okunur.)

VACİB: Bütün imamların uzatılmasında karar birliğine vardıkları ( ittifak ettikleri) tecvittir.

CAİZ : Tüm imamların uzatılması noktasında karar birliğine varamadıkları tecvittir.
Arkadaşlar isimlerini yazmış olduğumuz bu tecvidleri tek tek ileriki dersler görelim, inşaallah;