gb5_kapak.jpg (1200×834)

Gülden Bülbüllere 5 Ön Kapak Tasarımına Dair;


Arapçada 5 rakamı halka (٥) şeklindedir, tasavvufta hatme de halka şeklinde oluşur. Cem-fark ilişkisi de değirmi halka üzerinde anlatılır. Halkada bulunan ışık mürşidi temsil eder ve doğudan batıya doğru oturmuş pozisyondadır. Halka içi siyahlık (kara delik), mahviyeti; halka dışında noktalar halinde gösterilmiş olan parıltılar ise taliplerin pervaz eden ruhlarını tasvir ve temsil etmektedir.


Gülden Bülbüllere 5 Arka Kapak Tasarımına Dair;


Hat’ta Canım Efendim yazmaktadır. Manaları ise şu şekildedir: alt ortada bulunan kalp şekli ortaya çıkan aşk ve muhabbeti; mim (م) harfleri mahviyet ve ihlası; boyun eğmiş elifler (ا) dervişin adabını; elifler (ا) in üzerinde bulunan şerefe teslimiyet ile arşa ulaşmış can(ruh)’ı; cezmler (٥) letaiflerden Kalp, Ruh, Sır ve Hafi’yi; cim (ج)’den gelip göbekten yukarı göğüste bulunan bölge Ahfa’yı; müsenna elifler (ا) Gabe Gavseyn kaşını; bunların ortası da kalp gözünü tasvir ve temsil etmektedir.
 
Dörtlü müsennâ cezmler (٥) ayrıca dört şah olan;
-Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas;
-Farz, Vacip, Sünnet, Müstehap;
-Şeriat, Tarikat, Hakikat, Marifet;
-Terk-i dünya, terk-i ûkba, terk-i cisim, terk-i can(terk-i terk);
-Muhabbet, İhlas, Adap, Teslimiyet’i tasvir ve temsil etmektedir.
 
Bilinmez âlemin sırrı nihandır
Dört şahın hükmü ile dönen cihandır