Zevcesi büyük insan Fatıma'ya göndermiştir. Oğlu Mahmud'un vefatı sebebiyle ona taziyede bulunmaktadır.

Gavs-ı Azam'ın dergahının hizmetkarı, onun hayvanatının hizmetçisinin eşi büyük Fatıma!

Mahmud'un vefat haberi bizlere ulaştı. Allah onu bir sermaye, sevap ve ibret vesilesi kılsın. Onun sevabıyla mizanda terazinizi ağır bastırsın, kalbinize s- abırlar ihsan etsin. Sabrın makbul, günahların mağfiret olunmuş olsun. Başınıza gelen bu musibet sebebiyle ecre gark olasınız. Esasında yanlış belirttim. Bu bir müsibet değil bir nimettir. Çünkü Nebi (s.a.v) Şöyle buyurmuştur. "Alim ve amil yüz çocuğun şehid olarak vefat etmesinden daha çok bir bebeğin ve- fatındaki (ecirle) övünürüm." Sana müjdeler olsun ki, Allah bu vefatı Şeyh Celaleddin'in çocuğuna sadaka olarak ikram etmiştir. Bu üzüntü artık sevince, hamd ve şükre tebdil olsun. Artık Celaleddin'in oğlunun hastalığıyla ilgilenin.

Çok defalar bana sizin ne kadar ihlâslı, muhab- betli ve teslimiyet sahibi olduğunuz haberi ulaştı. Çok sevinip şükrettim. Sizleri unutmadık, unutmayacağız da inşaallah. Çünkü sen Gavs-ı Azam, Kutb-i Efham ile çok sohbette bulunmuş birisin.

Şunu biliniz ki sohbetten kasıt edeblerle terbiye olmaktır. Bu sebeple sen de edeblerle edeblenmeye bak, rabıtaya yapış, emirlerini yerine getir, yasaklarından kaçın. Şeyh Osman, Şeyh Nureddin ve valideden yardım iste. Şeyh Osman ile Şeyh Nured- din'in ehl-i beytlerine selam, çocuk için de dua ederim. Ayrıca köydeki erkek, kadın herkese selam ederim. Rabıta ve hatmeye devam etsinler, farzları cemaatle eda etsinler, lezzet ve sürûra ermek için inşaallah en yakın zamanda buralara gelsinler.