Dinlemek için Play Tuşuna basınız

13) İKLÂB : Tenvin veya nun'u sakinden sonra harfi gelirse iklab olur. Peki bu iklab nasıl okunur?

Şimdi örneklerde göreceğimiz gibi tenvin ve nun'u sakinden sonra “be” harfi gelirse ; “ be ” den

önce gelen tenvin veya nunu sakin mim harfine çevrilerek okunur:

Örneklerle görelim:

Muhterem arkadaşlar bakınız birinci örnekler orijinal kelimelerdir. Ok işaretinden sonra gelen bölüm ise Kur’an-i Kerim okunurken, tecvitli olarak nasıl okunacağını gösteren bölümdür. Sanıyorum ki “nun” ve “tenvin’in ” “ mim” harfine çevirilişini sizde fark ettiniz.

DİKKAT: Tenvin ve Nunu sakinin’in “mim” harfine çevrilerek okunduğunu gözden kaçırmayın, zira bu tecvidin amacı da zaten budur.

ÖRNEKLER