Dinlemek için Play Tuşuna basınız

14) İDĞAMI MAAL ĞUNNE : Tenvin veya nun'u sakinden sonra “yemnu” harflerinden biri gelirse

idğamı maal ğunne olur. Bu harfleri açık olarak yazalım:

harfleridir. Kardeşlerim yalnız bunlardan:

harfleri tenvin veya nun'u sakinden sonra gelirse o zaman “ğunneli idğam “ olur.

İDĞAM : Birbirinin aynı veya aynı cinsten olan ( buna birbirlerine yakınlığı olan ) harflerden birincisini diğerine katmaya

İDĞAM diyoruz. Bu bazen tam idğam olur bazen de eksik idğam olur.

Örneklerle görelim:

Arkadaşlar, ok işaretinin sağında ki bölümler Kur’an-i Kerim de ki orijinal örneklerdir.Fakat sol taraftaki kısımlar ise bizim , sağ tarafta yazılı olan bölümü tecvitli olarak nasıl okumamız gerektiğini göstermektedir. Lakin şu farklılığa

dikkatinizi çekmek isterim: Nun'u sakinden sonra ve bir kelime içinde gelirse

idğamı maal ğunne olmaz. İZHAR gibi okunurlar. Örnekleri görelim:

Arkadaşlar bakınız burada ki nun'u sakinleri kırmızı ile belirttim. Fakat nun'u sakinden sonra gelen vav ve ya

harflerinden dolayı burada idğam yapılmaz. Sadece burayı okurken izhar varmış gibi okuruz. Kısaca söylemek gerekirse YAZILDIĞI GİBİ okunur.

ÖRNEKLER