Dinlemek için Play Tuşuna basınız

23) HÜKMÜRRA : “Ra” harfinin okunuşu: “Ra” harfi bazen kalın, bazen ince ve bazen de hem ince ve hem de kalın okunabilir. Şimdi bunları görelim:

a) “ Ra “ Harfinin “KALIN “ okunduğu yerler:

1)“Ra” harfi “ötre” veya “üstün “ olduğu zaman. Örnek:

2)“Ra”harfi sakin (Cezzimli ) olup, kendinden önceki harfin harekesi “üstün “ veya “ötre “ olursa o zaman da

kalın okunur. Örnek:

3)“ Ra” harfi sakin olup kendinden önceki harfte “esre “ olsa ince okunur AMA, sakin olan “ra” harfinden sonra,

eğer “Hurufu İstiladan (kalın olarak okunan harflerden)biri üstün ve ötre olarak gelirse kalın okunur.Bu harfler:

Bu harflerin kolay ezberlenmesi için, bunları beyit haline getirmişler.Böylece daha güzel öğrenilmiş ve akılda kalması

sağlanılmış oluyor. Bu beyti de yazalım:

İşte sakin olan "ra"harfinden sonra bu huruf'u istila harfinin HAREKESİ de üstün veya ötre olursa , o zamanda “ ra” harfi KALIN okunur.Örneklerle görelim:

4) “Ra “harfi sakin olup kendinden önceki harfin hareksi arız (değişken ) olursa o zaman da

kalın okunur. Örnek:

5) “ Ra “ harfi sakin olsa ve "ra" harfinden önceki harfin harekesi de sakin olsa , daha önceki harfin harekesine bakılır , üstün ve

esre olması durumunda da” ra” harfi kalın okunur. Örnek:

b) “ Ra” harfinin ince okunduğu yerlere gelince: 1)“ Ra” harfi “esre” olduğu zaman ince okunur: Örnek:

gibi

2)“Ra” harfi sakin olup bir önceki harfin harekesi esre olursa yine ince okunur:

gibi

3“Ra “ harfi ve ondan önceki harf sakin olursa daha önce ki harfe bakılır.” Esre “ise İnce okunur. Örnek:

4)“Ra” harfi sakin olup bir önceki harfte “lin “ harfi olsa o zaman da “Ra “ harfi ince okunur:

Örnek :

Arkadaşlar HUD suresi 41.ayette geçen Kelimesi aslında harekesi üstün olduğu için kalın okunması gerekir

diye düşünebilirsiniz. Burada tecvid kaidelerinden “imâle “ olduğu için burasını “ince” okumamız gerekiyor. Bunu da belirtmiş olalım.

c) “ Ra”harfinin ince ve kalın okunabileceği yerler de şunlardır:

1)“Ra” harfi sakin olup bir önceki harfin harkesi de esredir. Bu durumda “Ra “ harfi ince okunur FAKAT sakin olan” Ra “harfinden sonra , hurufu istiladan biri gelir ve onun da hareksi ESRE olursa o zaman da hem ince ve hem de kalın okunabilir.

Örnek:

gibi.

2)“ Ra “ sakin olup önceki harf “ Sad” ve” Tı “ harfleridir ve bunlar da sakindir. Bu sakin olan iki harften

önceki harfte ESRE’dir. Biz böyle bir kelimede durmak istersek o zaman “ Ra “harfini hem ince ve hem de kalın okuyabiliriz:

Örnek : gibi

3)Vakıf durumunda da( yani durduğumuz zaman ) “ra” harfi hem ince ve hem de kalın okunur.Örneklere bakalım:

gibi. Aslında bunları kalın okunması gerektiği yukarda zikredildi. Fakat bu kelimelerin ince okunması da mümkündür.Çünkü bu kelimelerin asılları :

yazıldığı için hem ince ve hem de kalın okunabilir.