Müellifin Takdimi

Hamd, âlemlerin rabbi Allah’a; salât ü selâm da Peygamberimiz, Efendimiz ve mürsidimiz Muhammed aleyhisselâtu ve’sselâm’a, O’nun âl ü ashâbina.

Ey Hak yolunun yolcusu,

Bu yüce tarikat üzerinde pek çok kitaplar yazilmistir. Fakat büyüklerimiz, “her asirda, insanlara bir asir önceki irfâni o devir insanlarinin anlayacaklari sekilde ifâde edip anlatacak bir mütercime ihtiyaç vardir” buyurmuslar.

Böyle bir ihtiyaç bulunmasa idi kitap tasnifleri bu kadar çogalmazdi. Çünkü Kur’an-i Kerim ve hadîs-i serifler bizim için gerekli bütün ahkâm ve âdâbi en güzel sekilde açiklamaktadir.

Tarîkat-i aliyye-i Naksbendiyye âdâbi üzerinde te’lif edilen en güzel eser, seyyidim allâme seyh Muhammed bin Süleyman el-Bagdâdî’nin te’lîf ettigi “el-Hadîkatü’n-Nediyye” kitabidir. Mevlâna Hâlid Bagdâdi efendimiz bu eseri hayatta iken te’lif etmislerdir.

Bunu kendileri söyle anlatirlar:

“Bir gün mürsidim Mevlânâ Hâlid hazretleri bana:

- Sohbetlerde ihvâna ne okuyorsun? diye sordular.

“el-Hadîkatü’n Nediyye” kitabini okuyordum” dedim.

Bana “Ibâresi fasih mi?” diye sordular.

“Bu sâhada yazilmis en açik ifâdeli eserdir.” dedim. Bunun üzerine Mevlânâ Hâlid kuddise sirruh hazretleri:

“ Eser bastan sona benim ifadelerimdir.” buyurdular.”

Bundan anladim ki, Mevlânâ Hâlid hazretleri eserin ibâresini söylemisler, Muhammed bin Süleyman el-Bagdâdî de yazmislardir.

“el-Hadîkatü’n Nediyye” kitabi, bâtin ilminin ögrenilmesinin gerekli oldugunun isbati, Naksbendiyye tarikatinin en saglam ve en üstün tarik oldugu ve bu yolun münkirlerin susturulmasini hedef alarak te’lif edilmisdir.

Kitab nesrolunduktan sonra Allah’in tevfîki ve yardimiyla inadçilarin, hasedçilerin ve mü’minlerin zihinlerini karistiran sesleri kesildi.

Eserin içinde tarîkat âdâbi ile alâkali bahisleri seçip ögrenmek yeni sâlikler için çok zor oluyordu.

Bu sebepten biz bu yolun sâliklerinin kolayliklarla istifade edebilmeleri için “el-Hadîkatü’n Nediyye”  kitabini özetledik ve ecrini Allah’ dan bekleyerek hepimiz için gerekli bulunan zâhirî ve batinî âdâbi tanzim ve tertib ederek bazi ilâveler yaptik ve esere “el-Behcetü’s-Seniyye” ismini verdik.

Bu mübarek yolun nes’esine ve feyzine ererek yasamaya muvaffak kilmasini Cenab-i Hak’dan niyaz ederiz.

Basariya ulastiran, dogru yola kavusturan ancak Allah’dir.

Muhammed bin Abdullah el-Hânî