LETAİF HAKKINDA BİLGILER

Seyidim ve mürsidim Seyh Ismail el-Halidi kuddise sirruh hazretlerinden isittim, söyle buyururlardi.

•Latifei kalb, Hazreti Âdem aleyhisselamin,

•Latifei ruh, Hazreti Nuh aleyhisselemin,

•Latifei sirr, Hazreti Musa aleyhisselamin,

•Latifei hafi, Hazreti Isa aleyhisselamin,

•Latifei ahfa Hazreti Muhammet aleyhisselamin tasarruflari altindadir. Allahin salat ü selami hepsinin de üzerine olsun.

Seyh Muhammet Muin, “Mi’racü’s -Seade” kitabinda der ki:

Gözüm nuru imanim Muhammed Masum kuddise sirruh hazretlerinin el yazisindan okudum, söyle diyordu:

Bu letaifin nurlarına gelince:

•Latifei kalbin nuru sari,

•Latifei ruhun nuru kirmizi,

•Latifei sirrin nuru beyaz,

•Latifei hanifinin nuru siyah,

•Latifei ahfanin nuru yesildir.