ALLAH TEÂLÂ 'YA KARSI ZÂHIRÎ ÂDÂB

Bu, müridin her an seriatinin emirlerini yerine getirme gayreti içinde olma noktasinda toplanir.

Mürid , her zaman abdestli bulunmaga gayret etmelidir.

İmam Nîsâburî Hazretleri bu edebleri oniki maddede özetlemistir:

1- Gönül temizligi: Gönlün Allah'dan baska her seyden temizlenmesi.

2- Sirrin temizligi: Müsâhede ehli olmak bundan sonra baslar.

3- Sadrin temizligi: Her an recâ ve kanaat hasletlerine sarilmakla olur.

4- Ruhun temizligi:Hayâ ve vekari muhafaza ile olur.

5- Batinin temizligi: Helal lokmaya dikkat etmek ve iffetli olmakla kazanilir.

6- Bedenin temizligi: Sehvetleri terkedip heva ve hevesleri kirmakla olur.

7- Iki elin temizligi: Haramlardan sakinmak ve hayra kosmakla olur.

8- Ma'siyetten temizlik: Günahlarindan pismanlik duymakla olur.

9- Dilin temizligi:Zikir ve istigfara devam etmekle olur.

10- Kusurun temizligi: Son andan korkmak , Cenab-i Hakk'dan iyi sonuç beklemekle olur.

Bâyezid bistâmî hazretleri buyuruyor ki: "Adetli kadin necâset üzre oldugu için namazdan menedildi. Ma'siyet necâsetlerinden temizlenmeyen insanin hizmetten men edilmesi, âdetli kadinin namazdan menedilmesinen daha korkunçtur."

11-Her isinde ihtiyatli olmak.

12- Salih selef gibi olmaga , onlar gibi hayra kosmaya hazir olmak.