Hazret-i Mevlâ'dan niyazım budur
Pervaneler gibi nâra düşesin
Dilerim derdine derman olmasın
Gece gündüz âh u zara düşesin

Taze fidan iken belin bükülsün
Gözlerinden kanlı yaşlar dökülsün
Otuz iki dişin birden sökülsün
Genç yaşında ihtiyara düşesin

Taze fidan iken belin bükülsün
Vücudun kuruyup canın çekilsin
Tomurcuk güllerin sararıp solsun
Şeyda bülbül gibi hara düşesin

Ağlattın ahuyu sen dahi gülme
Hayırlı murâdla ber-murâd olma
Ölünce ahrette din iman bulma
Yılanı çok bir mezara düşesin