Bu mektubu Halifesi Molla İbrahim'e göndermiştir. Mektubuma hamd kendisine mahsus olan Allah'ın adıyla başlarım.Bu dergahın hizmetçisinden kıymetli kardeş Molla İbrahim'e.

Bana iki elçi, askeri bir konuyu ve aşırı muhabbet¬ten dolayı büyük üzüntüye sebep olan başka konu¬ları ihtiva eden yeni mektubu ulaştırdı. Allah sizi Şeri- at-ı Mustafa'ya (s.a.v) uyarak ye başka yollardan ko¬runup ihlâsı artırarak bu yol üzere sabit kılsın.

Bilinmektedir ki, musibet şöhret denizinden düşen bir damladır. Belki bu şöhret/llah'ın yardımı, keremi ve fadlı ile birlikte sevenlere menfaatı da olabilir. Al¬lah böyie kimseye şifa ile ikram etsin. Gavsu'l Aza- m'ın himmeti ile gelen güzellikler için hamd, şükür ve iyilikte bulunma Allah'a yapılmalıdır. Gavs'ın gölgesi sizin, bu hizmetçinin ve talihlerin üzerinden ayrıl¬masın. Allah size mescidi tamamlamak için yardım etsin. Sizi ve bu hizmetçiyi şevk, vecd ve sürür ile rızıklandırsın.

Selam size, ailenize, yanınızdaki dostlara, ah- bablara ve Şeriat-ı Mustafa'ya uyanlar üzerine olsun. En kamil salat ve selam O'nun ailesi ve ashabı üzer¬ine olsun. 26-Recep~12S6