Bu mektubu halifesi Molla İbrahim'e, Tilo'ya bir miktar haşhaş verilmesi ve benzeri hususlar için yazmıştır.

Allah için kardeş Molla İbrahim'e. Size ve ev halkınıza selam ve duadan sonra, Tilo kendisine yetecek kadar haşhaş vereceğimizi ümid ederek bize geldi. Kışlık köyünün haşhaşından vermeyin. Demirci köyünün haşhaşından veriniz. Çünkü Mirza Bey ilk şart olarak kendisinin izni olmadan bu köyden (Kışlık köyü) bir şey vermememizi tenbih etti. Bize düşen bir çöp dahi olsa onun izni olmadan bir şey vermemektir. Eğer isteyen ehli zimmettten ise böyle yapınız. Hatta bütün gayretinizle mümkün olduğu kadar kendi haşhaşlarınızı ayırınız. Artanları veriniz. Kurumasının faydası yoktur. Sana gelince biz sana İsa sufi ile selam gönderdik. Sen de aynı şekilde mukabele ettin. Nefsinin istediği şeyleri kes. Artanları isteyen kimselere ver. Sütlü koyun ve sığırlar Neynek köyü içindir. Evine gelince onu isteyene teslim et. Ziraat ve hasad işlerini onun oğullarından biri veya başkası yapmak isterse gelirin yarısını al. Sahipsiz kalır, kurur ve telef olursa zararı yok. Çünkü böyle istenilmiştir.