VEFATI (1912)

Erzincan Piri Sâmî (k.s) hazretleri’nin ilminden , düşüncelerinden , sohbetlerinden büyük faydalar elde etti.

Ömrünü Rabbi’nin emrinde ve taatinde geçiren Sâmî (k.s) Hazretleri binlerce talebe yetiştirdi. Sohbetleri ile Erzincan nurlandı. Bu dünya kimseye baki olmadığı gibi Sâmî (k.s) Hazretleri’ne de baki değildi.Vuslat güneşinin doğduğu diyarlara gitmek üzere buralardan sefer etti.

Hasta yatağında “Yanıma Hoca Ali Efendi” gelsin” buyurdu. Hanzarlı Ali Efendi Sâmî (k.s) Hazretleri’nin yanına geldi.Ağlayarak; “Efendim beni emretmişsiniz” dedi. Sâmî (k.s) Hazretleri yatağından doğrularak buyurdu ki; “Vaktimiz tamamdır , beni çağırıyorlar, cenazemi sen yıka.”

1912 yılında Sâmî (k.s) Hazretleri öteki taraflara kanat çırptı ve vasiyet üzerinde cenazesini Ali Hoca yıkadı. Namazı dergahının bahçesinde bulunan KIRTILOĞLU CAMİİ’nde 30 bin cemaatla birlikte kılındı. Gökyüzündeki binlerce kuş yere indi. Sâmî (k.s) Hazretleri toprağa verilinceye kadar öylece kaldılar.

Sâmî (k.s) Hazretleri’nin kabri şerifi dergahının bulunduğu yerdedir. Vefgatından bir yıl sonra ihvanları tarafından üç pencereli ahşaptan türbe yapılmıştır. Kırtloğlu dergahı ve camii 1939 yılında meydana gelen depreme kadar kalmıştır. Dergâhta sohbet edilmemiş, ancak camii halkın ibadetine açılmıştır.

Sâmî (k.s) Hazretleri’nin vefatından sonra dergahın bahçesinde bulunan evde Sâmî (k.s) Hazretleri’nin büyük oğlu Nurettin Efendi 1939 yılına kadar oturmuştur.  1939 yılında meydana gelen depremde tüm Erzincan yerle bir olduğu gibi KIRTILOĞLU dergahı camii ve Sâmî (k.s) Hazretleri Türbesi de yıkılmıştır. Nurettin Efendi ve eşi depremde ölmüştür. Sâmî (k.s) Halifeleriden Şeyh Abdurrahman Efendi tarafından Nurettin Efendi ve hanımı Sâmî (k.s) Hazretleri’nin kabrinin yanında toprağa verilmiştir.

Dergahta bulunan üç bin kitaplık büyük kütüphane de depremde yok olmuştur.

1930’lu yıllarda Sâmî (k.s) Hazretleri’nin dergahı ve kabri şerifi dönemin valisi tarafından park yapılmak istenmiş. Ancak Sâmî (k.s) Hazretleri’nin torunları valinin huzuruna çıkarak “Efendim , burada bizim dedemizin kabri vardır ve bu arazide dedeme aittir. Lütfen niyetinizden vaz geçiniz” der. Vali “Hayır kararımız kesindir, orası park olacaktır” der. Bunun üzerinde torunları üzüntü ile valinin yanından ayrılır ve dayılarının yanına giderek ne yapabileceklerini sorarlar. Cevap olarak da “Siz rahat olun o mübarek kendisini çiğnetmez.” Bu hadiseden bir hafta sonra Erzincan Valisi değişir. Hazretin torunları yeni valinin huzuruna çıkarak dedelerinin yerinin durumunu izah ederler. Yeni vali cevaben “Siz üzülmeyiniz orayı park yapmayacağım , orası kabristan olsun” der.

Piri Sâmî (k.s) Hazretleri’nin şu anki kabri oğlu rahmetli Selahattin Kırtıloğlu tarafından yapılmış olup Erzincan Belediyesi tarafından kabristanın bulunduğu alana bir şadırvan ve Sâmî (k.s) Hazretleri’nin türbesi yapılmaktadır.