Bir noktada pinhân imiş
Gör neyledi bu derd bana
Ol cân içinde cân imiş
Gör neyledi bu derd bana
Oldu bu derd devlet bana

Vahdet bağında andelîb
Olmuş iken kaldım garîb
Bu derd bana oldu nasîb
Gör neyledi bu derd bana
Oldu bu derd devlet bana

Üç kerre doğdum aneden
Kurtulmadım efsâneden
Usanmışam bu haneden
Gör neyledi bu derd bana
Oldu bu derd devlet bana

Bıraktım ad u sanımı
Ben ararım cananımı
Çok görmeyin noksanımı
Gör neyledi bu derd bana
Oldu bu derd devlet bana

İlletle ma'zur olmuşam
Kıllet ile hor olmuşam
Halk içre menfur olmuşam
Gör neyledi bu derd bana
Oldu bu derd devlet bana

Çakmağ-ı aşkı çakmışam
Râz-ı derûnum yakmışam
Benliğimi bırakmışam
Gör neyledi bu derd bana
Oldu bu derd devlet bana

Elde kemanını tutar
Bağrım gözedir tîr atar
Oldu ciğer neyden beter
Gör neyledi bu derd bana
Oldu bu derd devlet bana

ismâil'em bağlı elim
Kemendlidir payım belim
Ben iverim kurban olim
Gör neyledi bu derd bana
Oldu bu derd devlet bana

Yandırdı Nemrûd nârını
İbrahim'in gülzârını
Ol dosta verdi varını
Gör neyledi bu derd bana
Oldu bu derd devlet bana

Görün Mesîhâ neyledi
Doğmazdan evvel söyledi
Çok mürde ihya eyledi
Gör neyledi bu derd bana
Oldu bu derd devlet bana

Görün Muhammed neyledi
Mâh'a işaret eyledi
Pişmiş kuzular söyledi
Gör neyledi bu derd bana
Oldu bu derd devlet bana

Geldi hakikat erleri
Vahdet ilinin şirleri
Mülk-ü beka serverleri
Gör neyledi bu derd bana
Oldu bu derd devlet bana

Her ilme şâmil Sâmiyâ
ilmiyle âmil Sâmiyâ
Mürşid-i kâmil Sâmiyâ
Gör neyledi bu derd bana
Oldu bu dert devlet bana

Vaktin imâmı Sami'dir
Kutb-ı zamanı Sâmidir
Salih gulâm-ı Sâmîdir
Gör neyledi bu dert bana
Oldu bu dert devlet bana
Pinhan = Gizli, saklı.

Vahdet = Birlik, teklik.

Andelib = Bülbül.

İllet = Hastalık.

Ma'zûr = Özürlü, özürü olan.

Kıllet = Yokluk.

Menfur = Nefret edilen.

Raz = Sır.

Derûn = İç, kalb, gönül.

Tir = Ok.

Pay = Ayak.

Nâr = Ateş.

Gülzâr = Gülbahçesi.

Mesihâ = Hz.isâ

Mürde ihya = Ölü diriltmek.

Mah = Ay.

Şîr = Arslan.

Server = Reis.

Şâmil = İçine alan, kaplıyan.

Âmil = Emeli olan, isteyen.

Gulâm = Köle.