54

Felek hançer urdı sînemi yardı
Cihan ağlar canan ağlar can ağlar
Hançerinin ucu bağrıma erdi
Cihan ağlar canan ağlar can ağlar
Eşim dostum yaş yerine kan ağlar

Terk eyledim vatanımı ilimi
Şahin kırdı kanadımı kolumı
Bülbül oldum göremedim gülümi
Cihan ağlar canan ağlar can ağlar
Eşim dostum yaş yerine kan ağlar

Cerrah geldi yaralarım sarmadı
Lokman geldi çaresini bulmadı
Dahi sağlığıma ümîd kalmadı
Derman ağlar Lokman ağlar han ağlar
Eşim dostum yaş yerine kan ağlar

Meded Pîr-i Sâmî ey server-i pak
Destgir ol beni eyleme ihlak
Bir sayha eylersem tutuşur eflak
iran ağlar Turan ağlar Van ağlar
Eşim dostum yaş yerine kan ağlar

Salihem kalmışam nar-ı hicranda
Kaldım Ferhâd gibi kûh-i hüsranda
Tatlı canım feryad eyler zindanda
Zindan ağlar yaran ağlar can ağlar
Eşim dostum yaş yerine kan ağlar
Felek = Zaman, dünya.

Cerrah = Operatör, doktor.

Lokman = Lokman hekim.

Server-i pâk = Pak, temiz başkan.

Deştiğin = Yardımcı, elinden tutan.

Ihlâk = Helak etme, öldürme.

Sayha = Bağırma, çığlık.

Eflâk = Felekler, yaratıklar.

Nâr-ı hicran = Ayrılık ateşi.

Kûh-i hüsran = Zarar dağı.

Zindan = Hapis, karanlık yer.

Yaran = Eş, dost