87

Mestânesiyem
Pîr-i Sâmî'nin
Pervânesiyem
Pîr-i Sâmî'nin

Mesnûnu oldum
Meftunu oldum
Mecnûnu oldum
Pîr-i Sâmî'nin

Nefhası sûrdur (1)
Mâ-fi's-sudûrdur
Hizmeti zordur
Pîr-i Sâmî'nin

Sözü safadır
Ayn-ı vefadır
Cana şifâdır
Pîr-i Sâmî'nin

Fi'li şerîat
Hâli hakîkat
Sırrı hüviyyet
Pîr-i Sâmî'nin

Dergâhı Tûr'dur
Girmeyen kördür
Himmeti nurdur
Pîr-i Sâmî'nin

Âlî-nisbeti
Boldur himmeti
Haktır sohbeti
Pîr-i Sâmî'nin

Elde asası
Hüccet-i hâsı
Yoktur hemtâsı
Pîr-i Sâmî'nin

Herbir nefesi
Ruhun gıdası
Yok mâsivâsı
Pîr-i Sâmî'nin

Kalb-i selîmi
Yoktur elemi
Kudret kalemi
Dili Sâmî'nin

Gün gibi yüzü
Mest etti bizi
Hikmettir sözü
Pîr-i Sâmî'nin

Mesleki bâlâ
Kavla ve f i'lâ
Mahbûb-ı Mevlâ
Pîr-i Sâmî'nin

ilmiyle âmil
Mürşid-i kâmil
Vech-i delâil
Pîr-i Sâmî'nin

Özü Hak ile
Sözü halk ile
Gözü fark ile
Pîr-i Sâmî'nin

Hazret-i Tâgî
Kurmuş otağı
Elde sürahi
Pîr-i Sâmî'nin

Al iç elinden
Kurtul ölümden
Kip tut kolundan
Pîr-i Sâmî'nin

Babı açıktır
Sâhib-konuktur (2)
Hadimi çoktur (3)
Pîr-i Sâmî'nin

"Sin" i sevdadır
"Mîm"i me'vâdır
"Yâ" sı Yahya'dır
Pîr-i Sami'nin

"Mîm"i Mevlâ'dır
"Hâ" sı hayadır
"Dâl" ı devadır
Pîr-i Sâmî'nin

Haktır kelâmı
"Hû"dur meramı
Salih gulâmı
Pîr-i Sâmî'nin
Mestâne = Sarhoş.

Pervane = Geceleri ışığın etrafında dönen küçük kelebek.

Mesnûn = Âdet edinilmiş, mukal-lid.

Meftun = Tutkun, vurgun.

Mecnûn = Deli, divâne.

(1) = Üfûrdûğü İsrafil surudur, içten, kalptendir.

Mâ-fi's-sudûr = Göğüs içinde

Ayn-ı vefa = Vefanın aynısı.

Fi'li = İşleri.

Sirri hüviyet = Şahsiyetinin sim, şanı.

Dergâhı Tûr'dur = Dergâhı Tûr Dağı gibidir.

Hüccet-ihâs = Hasdelil.

Hemta = Eşi, eşidi, dengi.

Kalb-i selim = Selâmete ulaşan kalp, temiz.

Meslek = Sülük edilen yol.

Bâlâ = Yüksek.

Kavlâ ve fi'la = Söz ve işi.

Mahbûb-u Mevlâ = Allah'ın sevgilisi.

Vech-i delâil = Yüzü hoş görünüşlü, sevimli.

Kip = Sıkı, kavi.

Bâb = Kapı.

(2) = Misafirperverdir.

(3) = Hizmetçisi çoktur.

Gulâm = Köle.