90

Derdli yürek âh eyleme (1)
Derdine derman ara bul (2)
Her yerde derdin söyleme (3)
Derdine derman ara bul
Bir kâmil inşân ara bul

Ten âlemi esfel-durur
Kavmi anın echel-durur
Dîv-i recîm erzel-durur
Derdine derman ara bul
Bir kâmil inşân ara bul

Çoğu bu halkın cinnîdir
Mümîn olana kinnîdir
Bazıları var sünnîdir
Cinni bırak cân ara bul
Bir kâmil inşân ara bul

Nefsin-durur bunlar senin
Memlû-durur uzvun tenin
Bend etmek isterler canın
Derdine derman ara bul
Bir kâmil inşân ara bul

Habs etme tende canı sen
Düşmana verme anı sen
Cehd eyle bul cânânı sen
Derdine derman ara bul
Bir kâmil inşân ara bul

Sâmî gibi sultâna var
Cân derdine dermana var
Ol Hazret-i Lokmân'a var
Derdine derman ara bul
Bir kâmil inşân ara bul

Salih sözün dinle peder
Tedbîrine verme keder
Tedbîri de takdîr eder
Derdine derman ara bul
Bir kâmil inşân ara bul
(1) = Ten âlemi, vücud aşağılıktır

(2) = Onun akranı, anlayışı cahildir.

(3) = Taşlanmış şeytan rezildir.

Cinnî = Cin soylu, şeytan.

Kinnî = Kinli.

Memlû' = Dolu, dolmuş.

Cerideyle = Çalış, gayret et