95

İltifat etmezsin hayli zamandır
Şeyhim şeyhim sultânım şeyhim
Bir lahza sağlığım sensiz haramdır
Şeyhim şeyhim sultân şeyhim
Sensin derdlerime derman şeyhim

Cemâlin gönlümde seyrânım olmuş
Nâr-ı aşkın benim gülşânım olmuş
Dîdelerin ayn-ı îmânım olmuş
Şeyhim şeyhim sultân şeyhim
Sensin derdlerime derman şeyhim

Kusurum afvetmek ise meramın
Ya niçin bizlerden kestin selâmın
Mürüvvet babında çoktur keremin
Şeyhim şeyhim sultân şeyhim
Sensin derdlerime derman şeyhim

Lokmânım ol gel derdime derman et
Cellâdım ol ya katlime ferman et
İsmail'in olam götür kurbân et
Şeyhim şeyhim sultân şeyhim
Sensin derdlerime derman şeyhim

Hicran âteşine yandırma beni
Her gün feryâd ile dönderme beni
Kerem eyle mahzun gönderme beni
Şeyhim şeyhim sultân şeyhim
Sensin derdlerime derman şeyhim

Gamzelerin bu sîneme ok atar
Üç günlük ikrarın bir aya çatar
Bu kadar cefâlar eyledin yeter
Şeyhim şeyhim sultân şeyhim
Sensin derdlerime derman şeyhim

Ne kadar gizlensen bilirem seni
Gönlümün tahtında buluram seni
Bin cân olsa verir alıram seni
Şeyhim şeyhim sultân şeyhim
Sensin derdlerime derman şeyhim

Çoğaldı yareler el çekti tabîb
Salih'i bu yerde bırakma garîb
Gülşanın bağına eyle andelîb
Şeyhim şeyhim sultân şeyhim
Sensin derdlerime derman şeyhim
İltifat = Yüzünü döndürüp bakma, alâka.

Lahza = An.

Seyrân = Seyredilen yer, bakılıp durulan.

Nâr-ı Aşk = Aşk ateşi.

Gülşân = Gül bahçesi.

Bâb = Kapı.

Gamze = Göz süzme, yan bakış.

İkrar = Kabul etme, teslimiyet

Cefâ = Eziyet.

Gülşan = Gül bahçesi.

Andelib = Bülbül