100

Ermişem bir kadri âlî hazrete
Ben hafîd-i Pîr-i Tâgî olmuşam
Hak eriştirdi beni bu devlete
Ben hafîd-i Pîr-i Tâgî olmuşam
Pîr-i Sâmî'nin çırağı olmuşam

Arifin Hak iledir Hak'tır özü
Anların kıblesidir şeyhin yüzü
Kavm-i Nemrûdîler istemez bizi
Ben hafîd-i Pîr-i Tâgî olmuşam
Pîr-i Sâmî'nin çırağı olmuşam

Hazret-i Pîrin derinde bekleriz
Dâimi derd üstüne derd ekleriz
Kâmıyâb olmağa nevbet bekleriz
Ben hafîd-i Pîr-i Tâgî olmuşam
Pîr-i Sâmî'nin çırağı olmuşam

"Ahsen-i takvim" durur devrânımız
Kesret içre çokdurur elvanımız
Âlem-i vahdettedir meydânımız
Ben hafîd-i Pîr-i Tâgî olmuşam
Pîr-i Sâmî'nin çırağı olmuşam

Ehl-i Hakk'ın dâima Hak'tır sözi
Gaflet ehli hor görür her dem bizi
Bizi zem edenlerin çıksın gözi
Ben hafîd-i Pîr-i Tâgî olmuşam
Pîr-i Sâmî'nin çırağı olmuşam

Salih'em ben kurmuşam berdârımı
Yandırıp aşk u muhabbet nârımı
Dosta vermişem ezelden varımı
Ben hafîd-i Pîr-i Tâgî olmuşam
Pîr-i Sâmî'nin çırağı olmuşam
Kadri âli = Değerli, yüksek.

Hafid = Torun.

Kavm-i Nemrud = Nemrutsoyu.

Der = Kapı.

Kâm yab = Arzusuna ulaş-mış.

Nevbet = Nöbet

Ahsen-i Takvim = Melekten üstün mertebe, güzel ve uygun yaratılış.

Kesret = Çokluk, yani, çeşitli görüntü ve şekiller halindeki ömür.

Elvan = Renkler.

Berdâr = Asılacağı ağaç, darağacı.