118

Deccâl nefsini zemetti Kur'ânda Allah
Zem olmuş iken sen kimi zem edebilirsin
Kibr ile hasedle geçirip ömrünü eyvah
Zem olmuş iken sen kimi zem edebilirsin
Sanma ki hakîkat iline gidebilirsin

Tedbîr ile takdîri düşün sen seni yorma
Gel Âdem'e secde idegör sıdk ile durma
Sâmî gibi sultâna yürü gayriyi sorma
Zem olmuş iken sen kimi zem edebilirsin
Sanma ki hakîkat iline gidebilirsin

Sorsam ana irâde nedir hâlini bilmez
Ucb ile atar lâfı kaderden geri durmaz
Bir sırr-ı Huda'dır bu dahi aklımız ermez
Zem olmuş iken sen kimi zem edebilirsin
Sanma ki hakîkat iline gidebilirsin

Hep bizleri zem eyleyen ahlâk-ı zemîme
Gönül mü verir dervîş olan dîv-i recîme
Mahrûm-ı ebed kaldı olar rü'yet-i Rahîme (1)
Zem olmuş iken sen kimi zem edebilirsin
Sanma ki hakîkat iline gidebilirsin

Bil ki dem-i İsâ'durur enfâs-ı Muhammed
Hem Sâmî-durur mazhar-ı esması Muhammed
Hem şehr-i hakîkat ilinin hâsı Muhammed
Zem olmuş iken sen kimi zem edebilirsin
Sanma ki hakîkat iline gidebilirsin

Ey nefs-i mârım sanma ki sen inşân olacaksın
Ettiklerini Salih'e bir bir bulacaksın
Salih gider âhir gine hayvan kalacaksın
Zem olmuş iken sen kimi zem edebilirsin
Sanma ki hakîkat iline gidebilirsin
Deccâl = Kıyametten az önce çıkacak ve Hz. Isa tarafından öldürülecek olan yalancı şahıs, yalancı Mesih.

Zem = Kınamak.

Ucb = Kendini beğenme.

Ahlâk-ı zemîme = Zem olmuş ahlâk, kötü ahlâk.

Div-i recîm = Şeytan.

(1) = Ebediyen mahrum kaldı Cemalullah'dan onlar.

Dem-i Isâ = Hz. Isa nefesi.

Nefs-i mâr = Yılan nefis.