140

Azrulayıp seni deyu gelmişem
İster öldür ister âzâd et meni
Bu dergâhda ben muhalled kalmışam
İster kurtar ister bîdâr et meni

Ne hacet arz etmek hasb-i hâlimi
Efendim bilirken her ahvâlimi
Gizleme görmüşem sende gülümi
ister güldür ister gam-zâd et meni

Nakşî cemâlinden kesmem gözümü
Sende buldum mâdenimi özümü
İster ver Şîrîn'im güldür yüzümü
İster kûhistânda Ferhâd et meni

Hurûc et ihramdan ey dîn sirâcı (1)
Keselim kurbânı olalım hacı
Hallolsun uşşâkın hep ihtiyâcı
Vuslatın indinde dilşâd et meni (2)

"Ve'd-duhâ" güneşi yüzündür dilber
Nûr-ı Muhammedi özündür dilber
Mantık-ı Mesîhâ sözündür dilber
Ka'be-i hüsnünde âbâd et meni (3)

Şerîat bahrinin ummanı Sâmî
Hakîkat şehrinin sultânı Sâmî
Derdli âşıkların dermanı Sâmî
Sevdâ-yı aşkınla mu'tâd et meni

Hakikatsiz andelîbin zarına
Goncasını seven bakmaz harına
Yandır bu Salih'i aşkın nârına
O nârın nurundan âbâd et meni

Muhalled = Devamlı, yurt edinip kalmış.

Bidâr = Asarak öldürme.

Gam-zâd = Kederli, mahzun.

Kûhistân = Dağ, dağlık yer. Ferhat'ın deldiği dağ.

(1) = ihramdan çık ey din ışığı.

(2) = Sana kavuşturup sevindir beni.

"Ved-duha" = "Duna" sûresi. Duha; Kuşlukvakti.

Mantık-ı mesihâ = Isa (A. S.) kelamı.

(3) = Güzellik Kâbende ihya et beni.

Mu'tâd = Adet haline gelmiş, tabii.

Andenbin zarı = Bülbülün ağlayışı.

Hâr = Diken.

Nâr = Ateş.

Âbâd = Şen.