165

Erişsin okuyan kalb-i selîme
Ki komşu olalar Mûsâ Kelîm'e

Dahi hem dinleyenler olalar şâd
Azâb-ı dâreynden ola âzâd

Eğer bir Fatiha eylerse himmet
Şefaat eylesin ana Muhammed
Dâreyn = Dünya ve ahiret