HÂCEGÎ MUHAMMED IMKENEGÎ

 Kuddise Sirruh


 Dogumu:Semerkant-Imkene, 918 H. / 1512 M.

 Vefâti:Semerkant-Imkene, 1008 H. / 1599 M.

 Semâili

Rengi esmer, yüzü nurlu, sakali azdi.Deniz gibi feyze mâlikti.Babalari dervis Muhammed Hazretlerinin büyük halîfesiydi.Âbid, zâhid olup keramet harikalari çoktu.Sirrini gizlerdi.

Zâhir ve bâtin ilimlerini ve terbiyesini babasi Dervis Muhammed Hazretlerinden aldi.Hallerini insanlarin gözünden gizler, Hakki hakikati özler, kendi kendini gözetler, bilmeye çalisirdi.

Anadan dogma dervisti.Isleri ve hayati gayet muntazamdi.Yaninda bulunanlar feyze müstagrak olurlardi.1008 H. de Imkene’de vefât etmisler, vefâtindan evvel halifesine vasiyet ederek durumu bildirmislerdir.

Silsile’de emâneti babasi Dervis Muhammed Hazretlerinden almislardir.”Pürkerem” diye anilirlar.