HÂCE ÂRIF RIVEGERÎ

Kuddise Sirruh


 Dogumu:Riveger, 560 H. / 1165 M.

Vefâti:Riveger, 660 H. / 1212 M.

Semâili
Orta boylu, ay yüzlü, büyük gözlü, kaslari ince ve hilâl gibi idi.Rengi gül rengi idi.Vücudundan güzel koku yayilirdi.Türk velilerinin büyüklerinden olup, ilim, hilim, zühd, takvâ, riyâzat ve ibâdet ehli idi.

Hâce Abdülhâlik Gucdüvânî Hazretlerinin senelerce hizmetinde bulunmusdu.En fazîletli ihvanindan  ve büyük halîfelerinden idi.Seyr u sülûk için Hazretin koydugu esaslari harfiyyen tatbîk eder, feyz alirdi.

Peygamber efendimizin sünnetine uymakta çok titiz idi.Bu sebeple yüksek dereceye ulasmistir.Abdülhâlik Gucdüvânî hazretlerinin vefâtlarindan sonra ayni nesveyi devam ettirmekte büyük ihlâs ve gayreti görülmüstür.Öyle ki kendinden dört batin sonra gelecek olan Muhammed Bahâeddin Naksbend hazretleri onlarin koyduklari seyr u sülûk esaslari ile dünyaya feyz saçmis, nam salmislardir.

Evliyaullahin  ulularindan ve âriflerden olmakla Zikr-i Cehrînin huzurla yapilmasini, son anlarinda, serhalîfesi Mahmud Fagnevi hazretlerine tâlim buyurmuslardir.

Bu açiktan zikir tâlimi, zamanin gereklerindendi.Böylece zikirden gâfilolan halk açik zikri duymakla, zevk ve sevke gelmis, topluca zikirden vücudda hareket, istifâde ve istifâza saglanmistir.

660 senesinde Riveger’de vefat etmistir.Kabri orada ziyaretgâhtir.Silsile’de emâneti Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni hazretlerinden almistir.”Pîsuvâ-yi Ârifan” diye anilir.

660 senesinde Riveger’de vefat etmistir.Kabri orada ziyaretgâhtir.Silsile’de emâneti Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni hazretlerinden almistir.”Pîsuvâ-yi Ârifan” diye anilir.