DERVIS MUHAMMED

 Kuddise Sirruh


 Dogumu:?

 Vefâti:Dasferar, 970 H. /1562 M.

 Semâili

Orta boylu, güzel yüzlü, bugday tenli, ak sakalli idi.Âzâlri düzgün yapili ve mütenasipti.Zâhir ve bâtin ilimlerini bilen bir kâmil velî idi.Herkesin anlayacagi dilden konusma özelligine sahip idi.Kabiliyet ve yetenekleri ortaya çikarip gelistirmede mâhirdi.Cezbe ve istigraki sahv ve temkinine galib isimsizlige talib bir gönül eriydi.Bu yüzden Mevlâna dervis Muhammed  diye anilirdi.

Gençliginde onbes sene zühd ve riyazatla vakit geçirip aç ve uykusuz, harabelerde zikir ve fikir ile mesgul oldu.

Bir gün açligin tesiri ile çaresiz kalip yüzünü semaya kaldirdi.Derhal Hizir Aleyhisselâm gelerek:

-Eger sabir ve kanaat istiyorsan, Hâce Muhammed Zâhid Hazretlerinin hizmetine kos.Sana ögretir, dedi.

Dervis Muhammed de hemen Hâce Muhammed Zâhid Hazretlerinin hizmetine kos.Sana ögretir, dedi.

Dervis Muhammed de hemen Hâce Muhammed Zâhid Hazretlerinin huzuruna varip teslim olmuslar, hizmetine girmisler seyr u sülûklerini tamamlamislar halifelerinin büyüklerinden olmuslardi.

Kendileri müridi terbiye ve irsad etmekte harikulâde bir meleke sahibi idiler.Herkesin anlayacagi dilden konusur seviyesine göre muâmelede bulunup meziyetlerini belirtir, kabiliyetlerini gelistirirdi.Bu hususda kudsi bir kuvvete sâhipti.

Silsile’de emâneti Muhammed Zâhid Hazretlerinden almislardir.”Hâcegân Serdefteri” diye anilir.