Gülden Bülbüllere 3-7

Peygamber Efendimiz'e sormuşlar:

—Ya Resûlallah! Kıyamet ne zaman kopacak?

Her sormalarında mübarek buyurmuş. Her sormalarında işaret zuhuratlarını söylemiş. Şu belirtiler olur. Fakat bir sefer sorduklarında da demiş ki:

—Herkesin kıyameti ölünce kopar.

“Herkesin kıyameti ölünce kopar.” Nedir? İnsanlar öldükten sonra dirilir. Cennetlik, cehennemlik ayrılır. Kabir ya cennet bahçesidir veya cehennem çukurudur. Geçici bir kıyamet. Oradaki sürede bir saat bir sene gibidir. Veya bir sene bir saat gibi kısa sürer.

       Âriflerin kıyâmeti dâimdir

Arif: Ayık, Allah'ı unutmayan. Ölümü unutmayan.

Yani arif olanların kıyameti daima karşısında. Ölüme hakke’l-yakîn inanmışlar.

….

Arif'e her eşya mir’attır. Seyreder. Kâmile her eşya evrattır. Yani her eşyanın zikrettiğini işitir.

Yunus Emre ne buyurmuş:

       Havadaki kuşlar ile çağırayım Mevlâm seni

       Tur dağında Musa ile çağırayım Mevlâm seni

       Elindeki Asa ile çağırayım Mevlâm seni

Kâmile taşlar bile zikreder. Allah bildiriyor. Buyuruyor ki:

“Sizin o cansız gördüğünüz cemadâtlar, taşlar bile beni zikreder.”

Âlemlerde çok gizlilikler var. İnsanda bir âlemdir. Bizde de çok gizli şeyler var. Bir kere insanlarda altı letaif var ki çok kıymetli. Çok güçlü makamlar. Bunlarda öyle bir yetki var ki, insanın küçücük kalbi var. O açılınca, bütün dünyada ne varsa kalbinde seyrediyor.

Allah'ın Zat'ının ismi Allah'tır.

O bin bir ismi, sıfatlarının ismidir. Bir filmi makineye koyunca her şeyi çeker. Kalp de Allah'ın filmi. O filmi makineye koymak lâzım.

O makine Evliyaullah’tır.

O kalbi Evliyaullah’a teslim edeceksin. Onu seveceksin. Sevmekte mahzur yoktur. Cenab-ı Hak: “Evlatlarınız ve mallarınız fitnedir.” buyuruyor.

Meşayihler fitne değildir. Allah'ın emri var.

“Beni sevin. Sevdiklerimi sevin.”

Meşayihini severse kalp filmi açılır. Kalp filmi açılırsa, kâinatta ne varsa hepsini orada seyrediyor.

İbrahim Hakkı Hazretleri Marifetnâmesi’nde yazmış deryaları, semaları, dünyaları. O zaman vasıta yoktu. Dergâhından dışarı çıkmadı. Nasıl yazdı?

Peygamber Efendimiz ‘in hadisi var:

“Öyle zaman olur ki, benim yanımda arş, kürs, levh, kalem zerre kalır.” Dünya yok. Dünya bunların yanında çok küçük.

“Öyle zamanım da olur ki yanımda Ayşe'den başka kimseyi göremem.”

Velî demek, velâyet demek, büyük bir varlık demek. Allah’ın varlığı kulda tecelli eder.

Bir de ruh âlemi vardır. Ruh âlemi görünür insanlara. Sır âlemi açılınca, o zaman ona bütün sırlar aşikâr olur. Sır âlemi açılınca âlemlerin sırrına ulaşır.